Nhạc Trẻ

Cha Và Con Gái Nguyễn Duyên Quỳnh
Bài Hát Ru Của Mẹ Nguyễn Duyên Quỳnh
Space Stoxic - Lupi
Go Away SuperC
Bay Trong Xuân Hoàng Yến Chibi - Super V
Con Nợ Mẹ Nguyễn Duyên Quỳnh
Cây Đàn Của Bố Nguyễn Duyên Quỳnh
Phía Sau Lưng Cha Nguyễn Duyên Quỳnh
Bâng Khuâng Nguyễn Duyên Quỳnh
Chữ O VSOUL - Taikeith
Badboy Droppy