Nhạc Trẻ

Em nhớ anh vô cùng Hồ Quỳnh Hương
Vì Ai GoKKy
Đừng Nhấc Máy Willistic - Kewtiie
Ngỏ Lời Suni Hạ Linh
Mưa Tháng Sáu Nhiều ca sĩ
Con Yêu Mẹ Nguyễn Đình Chương
Học Tiếng Mèo Kêu Lý Phương Thanh - A.C Xuân Tài
Trái Tim Đang Yêu Minh Vương M4U - Văn Mai Hương
Là Do Em Xui Thôi Nhiều ca sĩ