Nhạc Trẻ

Yêu Đi 2 (Beat) Phương Trinh Jolie - Daniel Mastro
Call You Mine Keisha - Kho4
Chút Tàn Phai Trọng Bắc
Xuân Úa Thái Đinh
Yêu Một Người Đau Quá Thanh Hà - Nguyễn Minh Cường
Thương PD Seven
Để Anh Juan Phi - Chuột Sấm Sét
Vu Vơ Mùa Dịch Deus Tiến Đạt - NxT