Nhạc Trữ Tình

Chuyến Đò Không Em Thanh Ngọc Tiến - Võ Như Loan
Ngày Xuân Xin Dâng Linh Mục Quang Lâm
Đêm Mưa Nhớ Mẹ Võ Hoàng Lâm - Xuân Hòa
Đừng Nói Xa Nhau Thanh Ngọc Tiến - Võ Như Loan
Như Lục Bình Trôi Ngọc Sơn - Ngân Huệ
Lời Cuối Cho Tình Yêu Thu Hà - Đức Kim