Nhạc Trẻ

Đại Minh Tinh Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền
In Me Nắng
Mưa Tháng Sáu Nhiều ca sĩ
Vương Vấn Hùng - Bách
MONGCHO Kidsai - Young Draco
Ngày Tỏ Tình Bạn Suni Hạ Linh - OSAD
Xóa Đi Tất Cả Anh Khoa - DeeTee
Đừng Hỏi Vì Sao Đàm Vĩnh Hưng
Chân Mây (Live Performance) Phương Thanh - K-ICM
Ly Sữa Đá Xuân Nghi - Hoàng Thống