Nhạc Trẻ

Lời An Ủi HamLet Trương - Jun Phạm (365 Daband)
Vùng Trời Bình Yên Đàm Vĩnh Hưng
Tệ Bạc Phạm Hoàng Duy - Thái Tuyết Trâm
Lạ Quá Karik - B Ray
Mật Ong Rick - Đỗ Nguyên Phúc
Còn Gì Nữa Đâu La Hoàng Phúc
Giá Như (Noo's Chill Night) Noo Phước Thịnh
Thương Nhau Để Đó HamLet Trương - Jun Phạm (365 Daband)
Mẹ Đơn Thân 2 Lưu Quang Minh