Nhạc Việt

Mùi Nước Hoa Lạ Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
Xin Thời Gian Qua Mau Phạm Bảo Khánh
Ba Kể Con Nghe Hồ Gia Hùng - Gia Quý
Bản Tình Ca Đầu Tiên Nguyễn Đức Quang
Cỏ Anh Đào Đặng Quyền Huy
Em Còn Nhớ Anh Không? Hoàng Tôn - Koo