Nhạc Việt
Làm Lại Cuộc Đời Trịnh Đình Quang
Nghi ngờ Ngô Kiến Huy
Phổ Đà Sơn Khưu Huy Vũ - Liêng Kiếng Quang
Về Quê Ăn Tết Hiền Thục - Phương Mỹ Chi
Nội Tôi Đan Trường
Thuyền Hoa Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Đế Vương

Đình Dũng

01
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

02
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

03
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Thanh Xuân

Da Lab

03
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

05
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

06