Nhạc Trẻ

Tương Tư Trọn Tình (Beat) Jackie Thắng Nguyễn
Đêm Cường Seven
Kẻ Si Tình Hùng Hào Hoa
Bad Thing MC GoKu - Anh LÁ
Ổng Nhiều Ca Sĩ - Khoa Nhí
Cà Rớt Nmọc - Dmean
Tori 2022 Vũ Thanh Vân
CHẠM Vũ Thanh Vân
Một Đêm Vui Vẻ Nhiều ca sĩ
Matchanah 2 Híu - Bâu
Bao Giờ Hết Ế Nhiều ca sĩ