Nhạc Trẻ
Badboi 1DEE - JayM
Anh Phải Đi Thôi Cao Nam Thành
Khóc Cho Người Đi Đàm Vĩnh Hưng
Aquaman Mr T - Sambi
Khúc Tình Nồng Nguyễn Hiền
Hoa Hồng Hà Anh Tuấn
Teleport Nhiều Ca Sĩ - Khoa Wzzzy
Hoa Kỳ (Colours Version) Hoàng Dũng - Hứa Kim Tuyền
Một Ngàn Nỗi Đau Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền