Nhạc Trẻ

1403 Kady - Son
Cô Gái Ấy Võ Đức Trí
Ngộ Nhận Trương Y Du
Bên Nhau Không Còn Cảm Giác Trương Khải Minh - Trần Gia Lương
Em nhớ anh vô cùng Hồ Quỳnh Hương
Cưới Thôi Masew - B Ray
Chắp Vá Hương Ly
Ý Anh Là COZYBOIZ