Nhạc Trẻ

Một Ngày Mùa Đông Hoàng Hải Dương - Koo
Havana Travis Somo
Dola Dola Tô Tài Năng
Buông Xuôi Hy Vọng (Brookz Remix) Kalee Hoàng - Thành Tar
Một Tỷ View Snoop Dee - Ja Mi Lah
Runaway Phúc Bồ - Coldie
Ngày Đen trắng Magazine - Huỳnh Tú
Răng Khôn Rin9 - Phí Phương Anh
Hơn 1000 Năm Sau Quốc Thiên