Nhạc Trữ Tình

Mẹ ơi con khóc Dương Tuấn Hải
Ví Dầu Qua Cầu Đạp Xe Hồng Phượng - Tuấn Quang
Hạ Huế Phi Bằng
Thao Thức Vì Em Lê Thu Uyên
Tỷ phú không tình Quách Sỹ Phú
Từ giã thơ ngây Hoàng Như Ngọc - Cao Phi Long
Gác Nhỏ Đêm Xuân Phương Anh Bolero
Những Lời Này Cho Em Huỳnh Thanh Vinh