Nhạc Trữ Tình

Chuyến Tàu Hoàng Hôn Dương Kim Phượng
Mùa Xuân Ơi Linh Mục Quang Lâm
Nào Ngờ Lưu Ánh Loan - Lâm Huỳnh
Nắng có còn xuân Mr Bim - Thomas Chan
Tội nghiệp anh Trường Sơn
Đàn Bà Vũ Hoàng
Ngày vui qua mau Đình Phước
Lối Thu Xưa Ngọc Sơn - Hoàng Châu