Nhạc Trữ Tình

Tình Tiền Thạch Sớt
Vợ Tôi Ngọc Sơn
Thiên Duyên Tiền Định Châu Ngọc Tiên - Minh Luân
Sầu Đâu Quê Ngoại Đinh Quốc Cường
Lời Ru Của Đất Kim Thoa (Hoa Hậu)
Tình ơi Thu Trang - Khang Lê
Trách ai vô tình Lý Diệu Linh
Chẳng Lẽ Dương Ngọc Thái
Chiều Xuân Lâm Bảo Phi
Mưa tự tình Dương Hồng Loan
Đêm Tâm Sự Lê Tiến Ngọc
Ngàn Năm Beat Duy Khiêm Ngố
Hạ Thương ft Ngọc Sơn