Nhạc Trữ Tình

Tìm Chồng Trần Thu Thảo
Duyên tình Kim Sa - VŨ HẢI
Tình Ấm Chiều Quê Công Hoan - Diệu Thắm
Tình Anh Từ Như Tài
Tình Ca Đêm Noel Đàm Vĩnh Hưng