Nhạc Trữ Tình

Mong Ước Ngày Xưa Đào Phi Dương
Nỗi Buồn Mẹ Tôi Dương Hồng Loan - Bé Huỳnh Thiện Mỹ
Ghen Tuông Vợ Chồng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Câu Hát Tình Quê Ngọc Khang - Lương Gia Cường
Cha Mẹ Tình Thiêng Liêng Võ Hoàng Lâm - Xuân Hòa
Trời Đông Belem Linh Mục Quang Lâm
Hát mừng ngày Đản Sanh Quốc Đại - Vân Khánh
Tiền Thắng Tình Thua Đào Phi Dương - Cẩm Như