Nhạc Trẻ
Nhiu luc a bun (remix) Nhiều Ca Sĩ - Winno
Lỡ Hoàng Minh Châu
Ảo Ảnh Nhiều ca sĩ
Muốn anh đau Winno - Hustlang Robber
419 Kara - Black P
Come Close Black P
Con Đường Chia Đôi Lương Chấn Nam
Lie Black P - Hawi Hoàng