Nhạc Trẻ

Tình Phiêu Lãng Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Ngỏ Lời Suni Hạ Linh
Là Do Em Xui Thôi Nhiều ca sĩ
Mưa Tháng Sáu Nhiều ca sĩ
Thà Rằng Chia Tay Quang Vinh - Phạm Quỳnh Anh
Vai "Ác" Phạm Quỳnh Anh - Linh Đan