Nhạc Trẻ

24H Nhớ Em Phạm Trưởng
CANDY G EZ.LEO
Phi Hành Gia Cô Đơn Vũ Cát Tường
Đêm Trăng Tuấn Cry - anh Đình
PLANET E Vũ Cát Tường
Phi Hành Gia Cô Đơn Vũ Cát Tường - Hưng Cao
Cứ Vội Vàng (Ballad) Lương Chấn Nam