Nhạc Trữ Tình
Ai Khổ Vì Ai Hồng Quyên
Một Mình Thôi Thủy Hương
Tội tình Hồ Hồng Sơn
Say Khánh Trang
Đừng Nói Xa Nhau Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Đổi Thay Diệu Thắm
Đường Về Hai Thôn Khánh Bình - Ánh Linh
Giã Từ Le Minh Bau
Yêu một mình Dương Ngọc Thái - Quang Lê
Trách ai vô tình Nhật Khánh