Nhạc Trẻ
Ngày Một Người Đi Xa Koo - Gigi Hương Giang
Go Go Lương Gia Huy
ĐÓA SEN Việt Linh
Nắng Thủy Tinh Suni Hạ Linh - Avin Lu
Có Em Đây Nhiều Ca Sĩ - JayM
Là Vì Ai Minh Hằng
Yêu Là Cưới Đông Nhi - Ông Cao Thắng
Kẻ Thù (HUMAN Concert 2020) Tùng Dương - Ngọt
Tết Bên Ta Nhiều Ca Sĩ - Minh Hiếu
Thấu Hoài Lâm - Mfree
Chơi Vơi Trung Quân - K-ICM