Nhạc Trẻ

Đêm Mình Em Beat Đỗ Quyên - Long B
GoodboyS Love Rik - Nguyễn Đình Vũ
Tối Thứ 7 Trung Trần - Groovie Lã Thắng
Em Này Gin Tuấn Kiệt - Puka
Nếu Còn Duyên Lâm Nguyên
Rối Bời Đặng Tuấn Vũ - Nguyenn
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Why Not Me?

Enrique Iglesias

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05