Nhạc Trẻ

Trả Lại Em Tháng 12 Củ Cải - Triển
Hy Vọng Ngân Kim Lê
Lucy Nguyên Hà - Hứa Kim Tuyền
July The Cassette
Ai Rồi Cũng Khác Trường Thống
Duyên Lỡ Đành Tristin - anh Long
Lk Tết Đến Rồi Fony Trung - Hằng Ni
Tưởng Là Hiểu Nhau... Trịnh Thăng Bình
Bẫy Tình (Ballad Ver.) Lương Chấn Nam