Nhạc Trẻ

Không Cùng Quan Điểm Lương Chấn Nam
Xa Lạ Nguyễn Hồng Ân
Baby Girl Phú Quí
Nếu Anh Được Em Yêu Lần Nữa Ưng Hoàng Phúc - HamLet Trương
Cảm Giác Trong Lòng Con Hàn Nhất Thuyên
Thế Giới Kẻ Thất Tình Mai Tiến Dũng - Emcee L (Da LAB)
Đành Thôi Quên Lãng Hoàng Minh Thắng
Hẹn Yêu Lương Chấn Nam
Cưới Đi 2T - ChangC