Nhạc Trữ Tình

LK tình đời 2 Tuấn Quỳnh
Lk tình yêu 2 Trường Sơn
LK Tình Bạn Bằng Chương - Sơn Hạ
Tình Lúa Duyên Trăng Thành Nguyên - Kim Linh
Đổi Thay Lưu Ánh Loan
Hoa Tím Người Xưa Trần Thu Thảo
Sầu Đông Hoàng Lê
Chiều Sân Ga Long Nhật - Vương Bảo Tuấn
Người Đã Như Mơ Lê Sang - Lưu Ánh Loan