Nhạc Trữ Tình

Chuyện Chúng Mình Huy Thái - Thành Nguyên
Bạc Quách Thành Danh
Khóc Cho Người Hôm Qua Đoàn Việt Phương - Phan Hoàng Tâm
Chờ Đông Vũ Hoàng
Tôi Xa Miền Trung Ngô Quốc Linh
Sao Phu Tinh Em Hoàng Mai Trang
Hỏi Vợ Ngoại Thành Nguyễn Thành Viên
LK Phượng Buồn Ân Thiên Vỹ - Lâm Minh Thảo
Tiếng thạch sùng Giang Bích Ngọc
Câu chuyện đầu năm Đàm Vĩnh Thanh