Nhạc Trữ Tình

Tình Đời Tuấn Quỳnh
Cho Vừa Lòng Em Randy - Kim Thoa
LK Thói Đời Phước Lộc
Tình Lúa Duyên Trăng Ngọc Kiều Oanh - Phi Đằng
Thành Phố Buồn ploong thiết
Không Còn Nhớ Người Yêu Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Tình tuyệt vọng Hồ Hồng Sơn
Phận Gái Thuyền Quyên Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa Dương Hồng Loan - Khánh Bình