Nhạc Việt
Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh Trọng Tấn - Anh Thơ
Thương Quá Việt Nam Hữu Thọ - Lưu Ánh Loan
Anh Hùng Sân Cỏ Nhiều ca sĩ
Đêm lạnh Lâm Chí Khanh
Hết Trương Đại Hải
Rước Tình Về Với Quê Hương Hồng Phượng - Dang Nguyen
Xin Cám Ơn Tình Em Tống Gia Vỹ
Hành Trang Giã Từ Tùng Anh - Lưu Ánh Loan
Anh Ba Khia Đan Trường
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Why Not Me?

Enrique Iglesias

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05