Nhạc Dance

Dù Anh Nghèo (Remix) Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
Thu Cuối (Remix) Chu Hiểu Minh (Chu Bin)
Tình Yêu Online (Remix) Đàm Vĩnh Hưng
Cơm Áo Gạo Tiền (Remix) Saka Trương Tuyền - Kim Ny Ngọc
Đôi Mắt Người Xưa Lưu Chí Vỹ - Khưu Huy Vũ
Người Tôi Yêu (Remix) Lương Chấn Nam
Không Quan Tâm (Remix) Lương Chấn Nam