Nhạc Dance

Thà Trắng Thà Đen Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
Làm Lại Cuộc Đời Remix DJ Nhạc Sàn - Trịnh Đình Quang
Chợt Khóc (Remix) Trùng Dương
Tell Me Why Touliver - Mr.a
Trống Cơm (Remix) Billy Hoang Phong
Take Off (Melbourne Bounce Version) Hoàng Rapper - Nguyễn Đình Vũ