Nhạc Trữ Tình

Tình Đời Đàm Vĩnh Hưng - Lệ Quyên
ƯỚC MƠ Nguyễn Kiều Oanh
Cái duyên cái nợ cái tình Uy Huy Thái - Miu Khả Thy
Khi Đã Yêu Dan Truong - Trung Quang
Nhớ Nhau Hoài Cao Sỹ Hùng
Nội Tôi Mạnh Quỳnh
Uớc Muốn Vũ Phong Sơn
Đêm Tâm Sự Hồ Quỳnh Hương
Đừng Nói Xa Nhau Như Ý - Sha Băng