Nhạc Trữ Tình

Lời Ru Của Đất Kim Thoa (Hoa Hậu)
Tình Mẹ Diệu Đan
Nhẫn Ước Màu Pence Thy Nhung - Khưu Huy Vũ
Huế Buồn Mỹ Hạnh Bolero
Trả Lại Em Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Hai Lối Mộng Lưu Chí Vỹ
Ao Cá Đợi Chờ Hoàng Minh Thắng
Tình Đã Phôi Pha Micae Lê Hùng
Giờ Xa Lắm Rồi Lê Sang - Dương Hồng Loan