Nhạc Trữ Tình

Chúc Xuân Trang Anh Thơ
Liên Khúc Nắng Xuân Đoàn Việt Phương
Nói với người tình Randy - Phương Cẩm Ngọc
Nếu xuân này vắng anh Thùy Dương - Lâm Bảo Phi
Hẹn Một Lời Về Nam Định Cùng Em Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Con Tắc Kè Bảo Hưng
Chung Mộng Vân Khánh
Tình nghèo có nhau Khắc Quốc Hải
Bàn Tay Chúa Đó Linh Mục Quang Lâm
Giã Từ Bảo Nguyên