Nhạc Trữ Tình

Mưa Rừng Lê Tiến Ngọc
Xin Thời Gian Qua Mau Khưu Huy Vũ - Ân Thiên Vỹ
Chiều Cuối Tuần Lê Tiến Ngọc
Hai Vì Sao Lạc Hương Ngọc Vân
Đoạn Tuyệt Hồng Hạnh Bolero
Cõi Nhớ Hồng Hạnh Bolero
Duyên Kiếp Đoàn Việt Phương
Câu Đợi Câu Chờ Hồng Hạnh Bolero
Nếu Ai Có Hỏi Lê Sang - Lưu Ánh Loan