Nhạc Trữ Tình

Mừng Đón Giáng Sinh Linh Mục Quang Lâm
Họa Hình Kiếp Nhân Sinh Trường Sơn - Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Người chị xứ dừa tân cổ Trung Hậu - Quế Trân
Ru Ta Ngậm Ngùi Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
Thu Sầu Giang Hồng Ngọc
Êm Nguyên Hà
Tình Chàng Ý Thiếp Kim Tiểu Long - Thi Phượng
Tiền Đàn Bà Là Máu Bảo Hưng Miền Tây