Nhạc Trữ Tình

Bông Ô Môi Jang Mi - Minh Luân
Muộn Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Mãi còn giận em Lương nhật duy
Tiền Thắng Tình Thua Thảo My - Phương Tử Long
Cho Anh Được Làm Quen Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Chung Vầng Trăng Đợi Đông Dương - Hồng Phượng
Lá thư cuối cùng Đông Nguyễn
Rung La Trau Duyen Dương Ngọc Thái
Phải Lòng Con Gái Bến Tre Trần Xuân - Hồng Quyên