Nhạc Trữ Tình

Quán Nửa Khuya Hồng Hạnh Bolero
Thương Quá Việt Nam Hương Ngọc Vân
Làm Quen Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Qua cơn mê Chí Trương
Ngày Xuân Thăm Nhau Hồng Phượng - Khánh Bình
Liên khúc 4 Sơn Hạ
Dạ Cổ Hoài Lang Trường Sang
Dứt Tình Trường Sang
Qua Cơn Mê (Tân Cổ) Võ Minh Lâm - Thu Vân
Trả Lại Em Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Tơ Tằm Trang Anh Thơ
Đường Xưa Thanh Cường