Nhạc Trữ Tình

Hoa cau vườn trầu Vân Khánh - Ngọc Quang
Không Lâm Triệu Minh
Cô Hàng Xóm Quốc Đại
Chiều Một Mình Qua Phố Thanh Hà - Phương Phạm Guitarist
Noel Năm Nào Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Sương Lạnh Chiều Đông Hồng Hạnh Bolero
Đêm Tóc Rối Mai Quốc Huy - Tuyết Vân Hà
Mẹ Tôi Thiên Hy
Lời Con Xin Chúa Thạch Thảo - Vũ Hoàng