Nhạc Trữ Tình
Hát Nữa Đi Em Đinh Quốc Cường
Đêm trăng tu thành đạo Quang Trường - Tốp ca
Khi Đã Yêu Dan Truong - Trung Quang
Sầu Đông Hoàng Lê
Duyên Kiếp Quốc Đại
Tiền Thắng Tình Thua Đào Phi Dương - Cẩm Như
Tình Biệt Ly Võ Hoàng Lâm
Có Bao Giờ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Lênh Đênh Phận Kiều Hồng Hạnh Bolero