Nhạc Trữ Tình
Chuyến xe miền Tây Hồ Quang Lộc - Phương Lan
Nhạc rừng Trung Hậu
Quảng Bình Trong Câu Hát Thanh Phương - Thi Phượng
Ngàn Năm Beat Duy Khiêm Ngố
Nắng Xuân Văn Hương - Sơn Hạ
Anh Sáu Về Quê Lê Sang - Dương Hồng Loan
Giờ Xa Lắm Rồi Lê Sang - Dương Hồng Loan
Mưa cuối tuần Yến Phương