Nhạc Trữ Tình

Dấu Chân Kỷ Niệm Ngô Quốc Linh
Chưa Vơi Câu Hò Chế Thanh - Lê Sang
Ai Thương Yêu Em Đào Phi Dương
Màu Hoa Tan Vỡ Hiền Trang - Đào Phi Dương
Quê Hương Yên Nhiên
Huế Thương Thanh Ngọc
Hạnh Phúc Quanh Đây Trịnh Nam Phương
Duyên Kiếp Cầm Ca Ngô Quốc Linh
Con Đường Mang Tên Em Dương Hồng Loan - Khánh Bình
Giọt Buồn Không Tên Phương Anh Bolero
Cõi nhớ Mai Tuấn