Nhạc Trữ Tình

LK Đoạn Tuyệt Lưu Quang Bình
Lặng Thầm Ngô Quốc Linh
Chuyện Người Con Gái Hiền Thục - Khánh Hoàng
Mưa miền Tây Châu Kim Kha
Giã từ Phong Thái Phương - Châu Kim Kha
Yeu Dan Toc Viet Nam Dương Ngọc Thái
Hồng Nhan Minh Luân
Thuyền Hoa Bảo Hưng - Như Hoa