Nhạc Trẻ

Một Ngàn Nỗi Đau Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền
213 Hứa Kim Tuyền - Negav
Em Ổn Mà Kiều Mini
Thu Phục Nhân Tâm Nguyễn Đình Vũ
Khắc Cốt Ghi Tâm Dương Chấn Huy
bàn kế bên Hứa Kim Tuyền - Zino
Dường Như Phan Ngọc Luân
Tôi Sẽ Không Yêu Hoàng Minh Thắng
Say My Name Nhiều Ca Sĩ - Teddy
1-800-LOVE Nhiều ca sĩ