Nhạc Trẻ

Biển đời Hoàng Châu
Đông mình anh HienNhan - SANR
Hát với dòng sông Hoàng Châu - Khánh Đăng
Chuyến Xe Phan Mạnh Quỳnh - Orange
Cơn mưa mùa đông Hồ Quỳnh Hương
Xin Lỗi Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
My Everything Quang Vinh - Hamin