Nhạc Việt
Không Được Khóc Phạm Trưởng
Cảm Ơn Mẹ Trường Sơn
Quê Hương Việt Nam Suboi - Anh Khang
Vụt Tan JustaTee - Soobin Hoàng Sơn
Như Đã Dấu Yêu Huỳnh Nhật Đông
Ngày Hạnh Phúc Beat Bằng Cường - Bảo Anh Gemini
Cuộc Tình Lầm Lỡ Beat Kalee Hoàng - Thành Tar
Cô Đơn Trên Sofa Hồ Ngọc Hà
LỖI CHỈ DO TÔI Châu Việt Cường