Nhạc Trẻ

Ba Ơi Về Nhà Bé Sóc - Bé Thảo Nguyên
Tết Việt Bách Neul - Hùng Hào Hoa
Điều Con Biết Minh Vương M4U - Hồng Dương
Qing hua ci Lynk Lee
Phận Duyên Lỡ Làng Phát Huy T4 - Truzg
Người Thế Thay HamLet Trương