Nhạc Trữ Tình

Ngại Ngùng Mỹ Hạnh Bolero
Trách ai vô tình Giang Bích Ngọc
Vu Lan nhớ mẹ Giang Bích Ngọc
Còn Gì Em Ơi Tuấn Quang
Tình Mẹ Văn Hương
Trả Lại Thời Gian Dương Nghi Đình - Dương Tú Vy
Chấm Dứt Tuấn Quang
Mẹ Tôi Tuấn Quang
Cò Ơi Từ Như Tài
Dòng đời Huy Thái
Nàng Hát Sơn Hạ
Trả Hết Ân Tình Kim Cương - Tuấn Quang