Nhạc Trẻ

Cười Sau Nỗi Đau Lương Chấn Nam
Say Em Dkey Minh Đức
Phi Hành Gia Cô Đơn Vũ Cát Tường
Lạc Giữa Niềm Đau Phan Ngọc Luân
Xuân Tương Lai Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Boeing 48kg Dablo - Đào Kỳ Anh
Hữu Tình Lương Bích Hữu
Cứ Vội Vàng (Ballad) Lương Chấn Nam
Hạ Tàn Minn - anh Bon
Tại Vì Ai Nhiều Ca Sĩ - Hidan