Nhạc Trẻ

Nhiều Là Bao Nhiêu Lương Bích Hữu - HamLet Trương
Kém Duyên (Ballad) Lương Chấn Nam
Thà Cô Đơn Ngọc Sơn
Nhớ Mãi Chuyến Đi Này Nhiều Ca Sĩ - Bùi Công Nam
Xoá (Erase) Beat Cáo - Cryst B Anh
Giống Như Em CUSTHEKID - Tranc
Khi Ta Chán Nhau Hương Giang - Phạm Hồng Phước
Mong Trở Về Lâm Bảo Ngọc